Nederlands: Privacy Policy

Privacy policy voor Empoway vzw/asbl, eigenaar van empoway.be

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van empoway.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op empoway.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Empoway vzw/asbl en specifiek empoway.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@empoway.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker
empoway.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies
empoway.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Deze privacy policy is gegenereerd door privacypolicygenerator.be.
-----

Français: Politique de confidentialité

Politique de confidentialité pour Empoway vzw/asbl, propriétaire d’empoway.be

1) Garantir la confidentialité
Garantir la confidentialité des visiteurs d'empoway.be est une tâche importante pour nous. C'est pourquoi nous décrivons dans notre politique de confidentialité quelles informations nous collectons et comment nous utilisons ces informations.

2) Consentement
En utilisant les informations et les services sur empoway.be, vous acceptez notre politique de confidentialité et les termes et conditions que nous avons inclus dans les présentes.

3) Questions
Si vous souhaitez recevoir plus d'informations, ou si vous avez des questions sur la politique de confidentialité d'Empoway vzw/asbl et en particulier d'empoway.be, vous pouvez nous contacter par e-mail. Notre adresse e-mail est info@empoway.be.

4) Suivi du comportement des visiteurs
empoway.be utilise diverses techniques pour savoir qui visite le site web, comment ce visiteur se comporte sur le site web et quelles pages sont visitées. Il s'agit d'une méthode de travail courante pour les sites web, car elle fournit des informations qui contribuent à la qualité de l'expérience utilisateur. Les informations que nous enregistrons, via les cookies, se composent, entre autres, des adresses IP, du type de navigateur et des pages d'accueil visitées. Nous suivons également où les visiteurs visitent le site web pour la première fois et à partir de quelle page ils quittent. Nous conservons ces informations de manière anonyme et ne sont pas liées à d'autres informations personnelles.

5) Utilisation de cookies
empoway.be place des cookies pour les visiteurs. Nous faisons cela pour collecter des informations sur les pages que les utilisateurs visitent sur notre site web, pour suivre la fréquence à laquelle les visiteurs reviennent et pour voir quelles pages fonctionnent bien sur le site web. Nous gardons également une trace des informations partagées par le navigateur.

6) Désactiver les cookies
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Pour ce faire, utilisez les options de votre navigateur. Vous trouverez plus d'informations sur ces options sur le site web du fournisseur de votre navigateur.

Cette politique de confidentialité est générée par privacypolicygenerator.be.
----

English: Privacy Policy

Privacy policy for Empoway vzw/asbl, owner of empoway.be

1) Guarantees Privacy
Ensuring the privacy of visitors to empoway.be is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information.

2) Consent
By using the information and services on empoway.be, you agree to our privacy policy and the conditions we have included herein.

3) Questions
If you would like to receive more information, or if you have questions about the privacy policy of Empoway vzw/asbl and specifically empoway.be, you can contact us by e-mail. Our e-mail address is info@empoway.be.

4) Monitoring visitor behavior
empoway.be uses various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. This is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we register via cookies includes IP addresses, the type of browser and the homepages visited. We also monitor where visitors first visit the website and from which page they leave. We keep this information anonymously and is not linked to other personal information.

5) Use of cookies
empoway.be places cookies for visitors. We do this to collect information about the pages that users visit on our website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.

6) Disable cookies
You can choose to disable cookies. You do this by using the options of your browser. You can find more information about these options on the website of your browser provider.

This privacy policy is generated by privacypolicygenerator.be.